Knallasbenning 8:2 (Gamla skoltomten)

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Ägare

Köpt 2009

  • Larsson KJELL Olov född 1963 03 12 i Avesta.
  • h.h KATARINA Maria f. Kourek i Västerås, född 1970 06 18.


Köpt 1994

  • Sjöberg Ronny född 1973 03 26.

Köpt 1984 av Avesta Kommun.

  • Sjöberg TED född 1950 09 27 i Uppsala.
  • Holmberg MARGARETA född 1952 02 03 i Avesta.


Utdrag ur "Folkareskolor 1642-1966 av Sivert Wester".

Det första skolhuset i Nyhyttan togs i bruk 1875. Från den tiden och till 1886 höll den ambulerande folkskolan till där under perioden januari-april. Vårterminen 1887 blev skolan fast med Emma Gullander från Olofsfors som lärare. Den hade då 33 elever i folkskolan och 25 i småskolan, med gemensam lärare. Först år 1901 fick småskolan egen lärare. Av någon anledning var det svårt att få behörig lärare till Nyhyttan. Fram till 1911 tjänstgjorde inte mindre än tolv olika lärare i folkskolan. Höstterminen 1911 kom dock Olof Hilmer Kihlström född 1875 02 04. Gift 1921 01 22 med husru Ester Martina f. Fröjdfelt född 1890 11 23.Dotter Britt född 1921 08 12 (nedkomst Ramnäs). Han stannade till 1936. Två år senare, 1913 fick småskolan Hildur Pettersson-Flygare som lärare. Hon stannade till 1944. År 1901 byggdes nytt skolhus, som 1931 fick elström installerad. Ny lärarbostad, avsedd för 3 lärare, uppfördes 1948. Det bygget var kostnadsberäknat till 80.000:-. Elevantalet var som störst åren runt sekelskiftet, med nära 80 elever/år. Lägsta siffran noterades under 40-talet, då man hade omkring 40 elever/år. Skolan hade dock 3 lärare hela perioden 1931-60. Efter 1960 omfattade folkskoleavdelningen endast klasserna 3-4. Nyhyttan var tidigt ute med skolbespisning. Den startade redan 1948 och var till en början inrymd i ordenshuset. från 1949 var Hildur Hjelm föreståndare för bespisningen. År 1958 drabbades skolhuset av brand. Som en nödlösning fick man bl.a. förlägga undervisning till missionshuset och hämta dricksvatten från en närbelägen skogskälla. Provisorierna blev bestående under de år skolan hade kvar. Läsåret 1964/65 blev folkskolans sista. Då gick där 10 elever med Lars Sivars som lärare. Småskolan med 8 elever och Stella Persson som lärare, existerade i ytterligare ett läsår.

Lärare som tjänstgjort i Nyhyttans folkskola:

Emma Gullander 1887 - 1894 Ekeblad Therese vt 1894 Hed Emil vt 1895 Pettersson Alma ht 1895 Åström Elin vt 1896 Wåhlström Anders 1897 - 1912 Kjellgren J.A. 1901 - 1906 Nylander Björn 1907 - 1908 Arnström Ernst 1907 - 1909 Holmberg Oskar 1909 - 1910 Petersson Erik 1910 - 1911 Kihlström Helmer 1911-1936 Pettersson-Flygare Hildur 1913 - 1945 Gladh Anna 1923 - 1926 Ahlberg Erik 1931 - 1942 Bolin Gunnar 1937 - 1960 Assarsson Sigbritt 1944 - 1946 Löf Anna 1945 - 1946 Elofsson Inga 1946 - 1949 Melin Mabel 1946 - 1952 Hellman-Törnros Barbro 1949 - 1951 Gabrielsson Carin 1951 - 1961 Lundqvist Ingegerd 1952 - 1954 Ekwall Karl-Olof 1952 - 1959 Sivars Lars 1959 - 1965 Persson Stella 1961 - 1966 Klaar Inga vt 1962

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux