Bengtsbo By:s Bebyggelse

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Att Bengtsbo haft en relativt tidig bebyggelse närmast älven är nog ganska klart. men den var nog från början mycket gles. När trakten först befolkades skedde det förmodlingen som på andra håll att man kom sjövägen. Det började med enstaka gårdar, och ibland två, dom kallades tvåbölen. Av sådana fanns det endast ett fåtal i Grytnäs. Under 1500-tales första hälft fanns det knappt ett tiotal bondesanhällen i Grytnäs med mer än två gårdar. Kartläggningen av Grytnäs och dess byar kom inte igång förren i början 1700-talet. För byarna på södra sidan om älven hände det inget förrän vid första skiftet 1912. Då fanns det endast sex bondgårdar ned bofast befolkning i Bengtsbo. De var fördelade på en grupp med tre gårdar, en grupp med två gårdar och en ensam gård ca. 100 meter från tvågruppsgårdarna. Vägen genom byn hade samma sträckning då som nu.

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux