C H Rehnström

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Götdahls profiler

CH Rehnström - en berest skräddarmästare

CARL HJALMAR REHNSTRÖM skräddarmästare och lantbrukare, föddes i Godestad i Östergötland den 30 september 1860 och dog i Avesta den 3 mars 1944. I unga dar begav han sig till Amerika och lärde sig där skräddaryrket. Efter några års kringflackande i förenta staterna kom han så småningom till stillahavkusten och bosatte sig i San Francisco där han i många år bedrev en egen skrädderirörelse, som utvecklades så framgångsrikt att han en tid hade ett 50-tal anställda. Det berättas från denna tid, att Rehnströms skrädderi ofta anlitades av miljonerer, när dessa skulle göra visit i Europa. Skrädderit hade nämligen gott renommè då det gällde högtidskläder.

Återvände hem

Sedan han bokstavligen känt marken gunga under fötterna vid den stora jordbävningen i San Francisco 1906 så att hans enegendom åsamkades stora skador, vändes tankarna till fosterlandet igen. Efter återkomsten till Sverige 1908 ägnade han sig åt lantbruk. Efter mycket sökande ansåg han sig ha funnit en lämplig gård i Bengtsbo i Avesta, som han ansåg var den vackraste stället på jorden. Den lantegendomen innehade Rehnström under rätt många år och han lade ner betydande kostnader på dess förbättring. Där uppförde han en byggnad som, förutom spannmålsmagasin och en enrumslägenhet, även inrymde ett vattenverk, med ett vindhjul á la High Chaparal som kraftkälla.

Samla alla gårdar

Det berättades att Rehnström hade planer på att efter hand samla alla Bengtsbogårdarna på en hand för att så småningom kunna blicka över den storslagna farmen High Bengtsbo måhända. Men planerna skrinlades och vindhjulet ett minne blott. Sedan han på äldre dagar sålt lantbruket inköpte han en villa i Älvbro och beslöt att återgå till sitt gamla yrke, skrädderiet, som han sysslade med så länge krafterna stod bi. Intresset för ideel och kristen verksamhet hade han från ungdomen och under San Franciscotiden accentuerades detta och hela familjen tillhörde en svensk baptistföramling därute. Efter sin hemkomst till Sverige var han i många år medlem i Avesta Metodistförsamling.

Vidsynthet

De många årens vistelse i Amerika samt mångfaldiga resor över amerikanska kontinenten ock Atlanten och även i europeiska länder bidrog, i förbund med vaket sinne, till en ovanlig vidsynthet. Han var en gedigen, varmt religiös människa och hans vänner betecknade honom som en gentleman av renaste vattten. Hans välansade ljusgrå skägg och blida väsen påminde om en gammal patriark.

Ragnar Götdahl

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux