Gustaf Adolf-stenen

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Omkring 2 km. väster om Klintbo-klack ligger i djupa skogen vid kanten av en mosse, benämd Lomossen, ett flyttblock, kallat Gustaf-Adolfs sten. Å stenen finnes nämligen inhuggen en kunglig krona jämte bokstäverna G. A. Stenen som har en höjd av 1,2 m. och en omkrets av 4,5 m. ligger enligt tillgänglig karta inom Grytnäs socken, 610 m. norr om råskillnaden till Norbergs socken. Enligt traditionen skulle konung Gustaf-Adolf under en björnjakt ha rastat eller haft pass på denna plats. Sägenen säger icke vilken konung med namnet Gustaf-Adolf det är fråga om. Med då Gustaf II Adolf före Gustav IV Adolfs tid alltid nämnes endast Gustaf-Adolf, under det att namnet Gustaf IV Adolf alltid utskrives fullständigt, så har man skäl att antaga att minnesmärket gäller Gustaf II Adolf. Detta så mycket mera som det är styrkt att denna konung gjorde upprepade resor i dessa trakter. Stenen har sedan 1938 fridlysningsskydd.[1]

Referenser

  1. Agaton Ericstam, Grytnäs socken
Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux