Hagbo Brunn

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Hagbo brunn.

På Hagbo hemman Klintbo 14:2 (Hagbo Gård) i Klintbo finnes en sannolikt sedan urminnes tider använd hälsokälla. Vid denna samlades förr på trefaldighetskvällen (56 dagar efter påskdagen) stora skaror av människor för att dricka hälsa. En gång varje år skulle en vit orm visa sig i källan. Kunde man passa tillfället och just då dricka av källans vtten, så skulle ofelbart den åkomma, man led av, försvinna. Här fanns förr en lite badhusanläggning och stället brukades som badanstalt i mindre skala. De gamla ha berättat att ännu i mitten av 1800-talet en hel del kryckor och käppar funnos upphängda i träden runt platsen, vittnade om att mången här funnit bot för sina krämpor. Vid slutet av av 1800-talet upphörde så småning om trefaldighetsdrickandet. I källans botten har vid rensningar hittats en mängd gamla mynt, vilka tydligen offrats till det gudomliga väsen som ansågs finnas i källan.

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux