IOGT-NTO

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök
IOGT-NTO
IOGT-NTO 1950

 Föreningen bildades 23 februari 1907 och hade vid starten 31 medlemmar, efter ett år redovisades 72 medlemmar. Möten hölls första tiden i Nyhyttans skola med den stängdes för godtemplarna 1909. Anledningen var att grannar sa sig inte veta vad man hade för sig bakom fördragna gardiner. Därefter hölls möten i Klintbo på Storjohans gård. Redan 1908 hade en kommité tillsatts att arbeta för en egen lokal. P.A. Hedberg i Backa och hans son Theodor gjorde tillsammans med andra medlemmar ett gott arbete och den 9:e december 1911 togs lokalen i bruk. Man hade en skuld på 4000 kronor då lokalen invigdes och ekonomin klarades med sommarfester i Pellesberg.

  Under 1944 utfördes med kommunalt och statligt stöd en omfattande till och ombyggnad med bl.a. en vaktmästarbostad och ny ingång på långsidan. 1983 beslutades att göra en tillbyggnad av lokalen. Man samlar in träd från ett antal skogsägare som donerade dessa. Sågar hos Jones John Hansson gratis om man håller med arbetskraft. Logen får 75000 kronor i kommunalt bidrag och en del pengar från enskilda givare. Mycket arbete har lagts ner av några av logens medlemmar, samt en del utomstående. Bygget blev klart 1987 och man har då fått kapprum och toaletter på nedre våningen och en bra vaktmästarbostad på övervåningen. Även Boverket lämmnade bidrag till byggnationen. År 1988 klassades byggnaden som kulturbyggnad och blir skattebefriad.

 År 2011 gjordes en tillbyggnad på ena gaveln för främst stolar och bord. Medlemsantalet har varierat under åren. År 1919 var antalet medlemmar 123 st som är det högsta under alla år. Efter en nedgång på 1920-talet följde under åren 1938-1941 en kort uppblomstring som tog ny fart efter 1946 och pågick till 1970-talet då en avmattning kunde konstateras men verksamheten är fortfarande god med ett 50-tal medlemmar. Redan i tidigt skede av logens historia började man med att anlägga ett bibliotek och har i dag c: 500 exemplar. Utlåningen har varit god i många år men är i dag så gott som obefintlig. Studiecirklar har man haft i olika ämnen, som ekonomi, engelska, litteratur, matlagning m.m. NBV anordnade landsomfattande tävlingar om Gustav Fröding, Nils Ferlin, Per Andersson Fogelström, Dan Andersson, Öland i litteraturen m.fl. där Lf Nyhyttan deltog med växlande framgång. Just nu pågår en cirkel i hembygdskunskap där man försöker ta reda på vad som hänt i området Älvbro- Snickarbo och vilka som bor eller har bott i respektive gårdar. Avsikten är att samla dessa uppgifter i en bok.

  Idrottsverksamheten var under åren 1950-1970 mycket livlig med deltagande i krets- och distriktstävlingar. En del medlemmar deltog även i riksmästerskap. Man hade även tävlingar i föreningen bl.a. tillförlitlighetstävlingar på motorcykel. Det anordnades 10-kampstävlingar i olika idrottsgrenar, bordtennisturneringar anordnades med kretsens medlemmar och med deltagande i korpens tävlingar i fotboll, vollyboll och hockey-bockey. Damerna syr klubbmärken till idrottströjorna.

 Under några decennier från 1950-talet ordnades Luciafest med auktion av skänkta varor. På Juldagen var det dans runt granen med julklappsutdelning till barnen. På nyårsafton var det dags för nyårsvaka med dans. På vårsidan anordnades gökvaka med dans. Arrangemangen samkade stort deltagande.

 Idrottsaktiviteterna var synnerligen livlig under 1950-1960-talet. Att spela boule är några medlemmar intresserade av och föreningen har en egen boule-bana, där man spelar varannan vecka sommartid.

 År 1912 bildades ungdomslogen "Blåklockan". Verksamheten pågick till 1940 då brist på ledare stoppade arbetet. 1984 startades en junioravdelning som leddes av Lars-Erik Sammels och Ulla-Britt Eriksson med bra verksamhet. Den avslutades 2006 p.g.a. för få ungdomar. En UNF-förening bildades 1972 med bra verksamhet under några år. Tyvärr nedlades föreningen några år senare då ledande medlemmar flyttade från orten.Logen 4766 Trohetsklippan i Norr Nävde lades ner 2007 och medlemmarna fördes över till logen 3726 Nyhyttan. Lokalen i Norr Nävde såldes till en privatperson och behållningen gick till 3726 Nyhyttan. Nyhyttans IOGT-NTO lokal har använts flitigt under åren. Under 1940-50-talet användes lokalen till barnbespisningslokal och efter branden av Nyhyttans skola även som skollokal. Efter några års upprustning av lokalen är den nu i ett gott skick och vi hoppas att den även i fortsättningen skall vara en samlingspunkt för ortens befolkning.

 Utöver de ovan nämda bör nedanstående medlemmar ihågkommas för gott arbete i föreninges tjänst:

  • Wilhelm Johansson
  • Henning Andersson
  • Folke Andersson
  • Bertil Anderström
  • Bojan Andersson
  • Folke Källberg
Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux