Kvarnen

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök
Kvarnen

Böloxen ger kraft åt 300-årig kvarn

 Från en liten sjö i Norbergs socken som bär det lustiga namnet Böloxen rinner Nyhytteån in i Grytnäs och fortsätter sin väg mot Dalälven. I våra dar är Böloxen inte mycket att hyrra för men i frona tider då Grytnäs upplevde en bergsmansepok gav Nyhytteån kraft åt både hyttor och hammarsmedjor i Hommansbenning, Knallasbenning, Nyhyttan och Klintbo. Nu får ån nöja sig med att ge kraft åt turbinen vid Nyhyttans kvarn. Denna gamla kvarn har väl sett sina bästa dar, men den ligger pittoreskt i en dalgång och har anor från 1600-talet.

 Sedan långt tillbaka fanns det s.k. skvaltkvarnar lite varstans i socknen men så småningom anlades kvarnar av stabilare konstruktion. Den första större kvarnen i Grytnäs byggdes i Månsbo av kronoinspektören och myntdirektören vid Avesta kopperverk Nils Gripenmark - en mäkta rik och betydande man i senare hälften av 1600-talet. Han ägde förutom Månsbo Avesta gård invid Krylbo och ett flertal närgränsande socknar belägna hemman, gruvor och skogar. Han bodde på Asköns herrgård i Grytnäs där han slutade sina dagar 1697.

 Av allmogebergsmännen i Hommansbenning köpte han också deras hytta och hammarsmedja. Här fanns också en skvaltkvarn. För att kunna utvidga järnbruksdriften behövdes så mycket vatten att den gamla "skvaltan" slopades och en ny mordärn kvarn byggdes längre ner vid Nyhyttan.

 Nyhyttekvarnen är altjämt i drift och bönderna i västra sockendelen kommer troget med sin mäld. Sedan 1941 är Ture Sahlin ägare till kvarnen. Han har så att säga "mjöl i blodet". Fadern var i unga år mjölnardräng i Avesta kvarn, som låg mitt emot Månsbokvarnen och själv lärde sig Sahlin mjölnaryrket i Östanby kvarn, som ägdes av en broder.

 Det vilar något romantiskt över en gammal kvarn på landet, men det har sina sidor att vara mjölnare nu för tiden. Kvarnen får tidvis stå stilla i brist på spannmål - maling av brödsäd har helt upphört. Men Sahlin har rättat sig efter konjunturerna och slagit sig på att tillverka monteringsfärdiga fritidsstugor och garage och i den gamla nedlagda sågen bredvid kvarnen är det full fart på fabrikationen. Sahlin hoppas dock att bönderna ska få god skörd för som mjölnare trivs han bäst..[1]

Referenser

  1. Text: Okänd tidning 1966-08-23
Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux