Kvinnan som följde med forsen

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Historien om kvinnan som följde med bron genom forsen.

År 1743 blev bron i Strandbacken sönderbruten av vårfloden och drev ner genom Avestaforsen. En kvinna som befann sig på bron åkte med.Göte Riseby har forskat i sockenböcker i Grytnäs och har hittat kvinnans Livsöde.

Göte Risebys intresse för historien beror bland annat på att hans far Albert Andersson,"Risby-Albert", jobbade i flottarlaget vid Strandbacken.

Citatet nedan är tagna från Grytnäs sockenbok andra delen sid 297,och beskriver ingående Brita Pehrsdotters färd genom forsarna.

Den 17 Maj 1743 blev den nya flottbron vid strandbacken "af en hög wåhrflod och strängt blästerwäder sönderbruten och till stor del borttagen".

"Wid denna olycka röntes Guds hjälp och wård, hwarigenom hustru Brita Pehsdotter ifrån Mohren blef räddad utur uttersta livsfara, ändock hon fohr igenom de bägge strida forsarna wid Afwesta hwaromman här en omständelig will införa effter saken är ganska märkvärdig och bör jämwäl effterkommandom kunnig blifwa.

När åfvannämnda dag Elfbroen af wårfloden och blästern brast och gick sönder, hände det sigh, at förberörde hustru Brita Pehrsdotter, som är Anders Olsons i Mohren och Grytnäs socken hustru och Pehr Hansons dotter i Södernäfde, en hustru om 32 åhrs ålder, war kommen på broen i tanke at gå deröfwer ock så vidare till Södernäfde på arfsskifte efter sin afledna moder. Men innan hon hinte till ändan på broen, lossnade broen på östra ändan, dit hon sig ärnade,och blev just det stycket af broen, på hwilket hon war slitet ifrån den öfriga delen av broen".

Därefter skildras utförligt kvinnans färd bland plankor och stockar i den vilda forsen.Ibland var hon försvunnen under vattnet långa stunder.Som genom ett under klarade sig kvinnan levande från äventyret.

På Månsbosidan nedanför fallet fick hon tag i en trädgren och kunde räddas av mjölnaren Erik Norman, som tillsammans med många andra varit vittne till händelsen och skyndat till hjälp.

Göte Riseby har ochså letat fram Brita Pehrsdotter i död-och begravningsboken för Grytnäs socken f:2 3/år 1772 Hon dog den 27 oktober 1772 närmare 62 år gammal, "i den gångbara sjukdomen". Brita var döpt "chisteligen uppfostrad, i ungdomen lärde sig läsa i och utan bok förstod någorlunda..."

Bilderna härintill från timmerskiftet vid strandbacken i början av 1920-talet som Göte Riseby bidragit med, är tagna där flottbron släppte från sitt fäste den 17 maj 1743. Foton: flottare Georg Jansson och Risby-Albert Andersson. Flottarlaget vid strandbacken.

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux