Skeppund

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Skeppund är de tyngsta viktenheterna i viktsystemet

Eftersom vikterna räknades upp ju närmare hyttan man kommer finns 6 st olika skeppund.

1. Stapelstadsvikt 136,0 kg (Stapelstad = stad med hamn och tull, dvs där man kunde exportera och importera gods).

2. Uppstadsvikt 142,8 kg (Uppstad = stad med hamn men utan tull).

3. Bergvikt 149.6 kg (Användes i bergstäderna och bergslagen).

4. Råkopparvikt 151,6 kg (Kopparvikt före garning, raffinering).

5. Viktualievikt 170,0 kg (Vikt för handel och köpenskap i dagliga livet).

6. Tackjärnsvikt 194,5 kg (Vid vägning av allt tackjärn vid hyttan).

Ur Nordisk familjebok 1917

Skeppund en i Skandinavien, norra Tyskland och östersjöprovinserna från senare medeltiden bruklig, i Sverige 1855 af lyst vikt, vanligen indelad i 20 lispund ( - 170 kg.). Enligt olika på 1600-talet i Sverige utfärdade bestämmelser skulle l skeppund viktualievikt vara = 20 lispund = 400 skålpund (= 500 marker järn- och kopparvikt); l skeppund järn- och kopparvikt = 20 lispund = 400 marker (= 320 skålpund viktualievikt); l skeppund tackjärnsvikt - 26 lispund. Bergslagsstäderna fingo räkna vissa öfvervikts- 1. slitningsmarker, så att l skeppund järn gällde i bergs- och hammarvikt = 22 lispund ("markpund"), i uppstadsvikt = 21 markpund och l skeppund råkoppar = 22 markpund.

Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux