Test

Från grytnas.org

Hoppa till: navigering, sök

Småskolan i Nyhyttan.

[[Image:]][[Image:]]Det första skolhuset i Nyhyttan togs i bruk 1875. Från den tiden och till 1886 höll den ambulerade folkskolan till där under perioden januari - april. Vårterminen 1887 blev skolan fast med Emma Gullander från Olofsfors som lärare. Den hade då 33 elever i folkskolan och 25 i småskolan, med gemensam lärare. Först år 1901 fick småskolan egen lärare. Av någon anledning var det svårt att få behörig lärare till Nyhyttan. Fram till 1911 tjänstgjorde inte mindre än 12 olika lärare i folkskolan. Höstterminen 1911 kom dock Hilmer Kihlström, som stannade till 1936. Två år senare, 1913, fick småskolan Hildur Pettersson-Flygare som lärare. Hon stannade till 1944. År 1901 byggdes nytt skolhus, som 1931 fick elström installerad. Ny lärarbostad, avsedd för tre lärare, uppfördes 1948. Det bygget var kostnadsberäknat till 80 000 kr. Elevantalet var som störst under åren runt sekelskiftet, med nära 80 elever/år. Lägsta siffran noterades under 40-talet, då man hade omkring 40 elever/år. Skolan hade dock tre lärare hela perioden 1931-60. Efter 1960 omfattades folkskoleavdelningen endast klasserna 3-4. Nyhyttan var tidigt ute med skolbespisning. Den startade redan 1948 och var till en början inrymd i ordenshuset. Från 1949 var Hildur Hjelm föreståndare för bespisningen. År 1958 drabbades skolhuset av brand. Som en nödlösning fick man bl.a. förlägga undervisning till missionshuset och hämta dricksvatten från en närbelägen skogskälla. Provisorierna blev bestående under de år skolan hade kvar. Läsåret 1964/65 blev folkskolan sista. Då gick där 10 elever med Lars Sivars som lärare. Småskolan, med 8 elever och Stella Persson som lärare, existerade i ytterligare ett läsår.[1]
  1. Text: Folkare skolor 1642-1966, Sivert Wester
Personliga verktyg
Create a book
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux